William Shakespeare Kimdir? Gerçekte Varlığı Tartışılan Şair

   Evrensel olabilmek, insanoğlunun en çok istediği ama en az başarabildiği bir özelliktir. Ve insanlar kendilerini etkileyen, onlara yol gösterip ışık tutan kişileri işte bu evrenselliğe ulaşmış kişilerden seçerler. Peki ya size içlerinden bir tanesinin kurgu bir karakter olabilme ihtimalinin olduğunu söylesem? William Shakespeare Kimdir?

William Shakespeare neredeyse hepinizin bildiği üzere bir  şairdir. Yaşadığı dönemde “oyun yazarı” olarak       adlandırılan  bir meslek olmasa da, kendisinden sonra  “oyun yazarlığı” mesleği, literatürde yer  edinmiştir.

Herkes tarafından bilinse de aslında bir o kadar da az tanınan bir sanatçıdır. Her ne kadar kaynaklardan edinen bilgiler ile doğum-ölüm yılları ve okuluna kayıt olduğu gibi temel bilgilere sahip olunsa da onun hakkındaki diğer bilgiler varsayım ve oyunları üzerinden yaptığı göndermeler ile elimize ulaşmıştır.

Bana Romeo’mu ver;

sonra öldüğünde

al da küçük yıldızlara böl onu;

onlar göğün yüzünü öyle bir süsleyecektir ki,

bütün dünya gönül verip geceye,

tapmayacaktır artık o muhteşem güneşe…                        

Romeo ve Juliet

William Shakespeare Kimdir? Varlığı Hakkında Öne Sürülen Teoriler

Kendisine yapılan büyük bir saygısızlık olarak düşünülebilir fakat W.Shakespeare’nin döneminde yaşayan önemli oyun yazarı olan Christopher Marlowe(1564-1593) ve gariptir ki filozof Francis Bacon‘ın (1561-1626),Shakespeare mahlasıyla yazdığına dair fikirler vardır. Adının Şeyh Piri, kendisinin de gizli bir müslüman olduğu bile savunulur. İçlerinde en ciddi şekilde savunulan teorilerden birisi de Edward De Vere isimli İngiliz bir soyludur. En fazla dile getirilen bu kişinin bu kadar fazla savunulmasının en büyük sebeplerinden birisi William’ın eserlerinde bahsedilen olayların birçoğunun Edvard’ın başından geçen olaylara benzemesidir.

16.yy Kraliçe Elizabeth döneminde halk, yokluk ve veba salgını dolayısıyla sıkıntı içindedir. Halbuki Shakespeare ailesi her ne kadar  ekonomik zarara uğramasa da aile içinde büyük zorluklarla karşı karşıya kalarak, ilk iki çocuklarını küçük yaşta kaybederler. Eve büyük bir yas havası uzun bir süre hakim olduktan sonra Mary S. tekrar hamile kalır ve bir oğlanları olur. En sonunda oğlunu vaftiz edilmesi için kiliseye gönderir ve adını William olarak kaydettirir. Bu olay sonucunda William S. hakkında ilk bilgi kaynaklara geçmiş olur.

Tüm göklerin en güzel yıldızlarından ikisi,

Yalvarıyorlar onun gözlerine işleri olduğundan:

Biz dönünceye dek siz parılayın diye.

Gözleri gökte olsaydı,yıldızlar da onun   yüzdünde;

Utandırırdı yıldızları yanaklığının parlaklığı,

Gün ışığının kandili utandırdığı gibi tıpkı”

Romeo ve Juliet

Arkeologlar Kanıtladı: Shakespeare'in Kafatası Mezarından Çalınmış - onedio.comArkeologlar Kanıtladı: Shakespeare'in Kafatası Mezarından Çalınmış - onedio.com

İngiltere’yi sarmış olan veba ile her kesimden (en azından kendini yeterince koruyamamış olanlar) insanlar birer birer göçüp gider. Hal böyle olunca  William da zamanının büyük çoğunluğunu ev içinde geçirmeye başlar. Ailesinden dinlediği masallar ile hayal gücünü geliştirmiş, dans yeteneğini geliştirerek günlerini hayatına renk katmıştır.

Salgın tehlikesinin azalması ile birlikte yavaş yavaş ayağa kalkan halk ile sokaklara ses ve mutluluk gelir. İnsanların kaybettiği moralleri  düzenlenen etkinlikler, kutlamalar ve tiyatrolar yerine getirir. İngiltere tahtında oturan Kraliçe Elizabeth sanata olan aşkı ile halka neredeyse ışık tutarak hayranlığı sayesinde, tiyatro artık her yerde görülmeye başlar.

Hayat yürüyen bir gölge… Büyük sahnede küçük rolünü oynayan zavallı bir aktör, bir daha adı hiç duyulmuyor… Bir budalanın anlattığı hikaye, gürültülü, tutku dolu… Ve hiç anlamı yok.

Macbeth

Halka terapi gibi gelen bu etkinlikler ile insanlar tiyatroya karşı yoğun ilgi göstermeye başlar. Zamanın popülerliği haline gelir ve Shakespeare’in bu süreç ile birlikte tiyatroya karşı yavaş yavaş ilgi duymaya başladığı öne sürülür.

william shakespreare kimdir?

William, 7 yaşındayken zamanın en iyi okullarından biri olan, ağırlıklı Latince derslerine sahip King Edward IV Gramer Okulu‘na başlar.  Devlet okulu olmasına rağmen(ilkokul müfredatı Elizabeth Çağı süresince belli bir eğitim kraliyet kararnamesi ile kararlaştırıldığından sabit bir eğitim vardır.)zor ve bir o kadar da disiplinli bir okuldur.16. Yüzyıl İngilteresi olduğu sebebiyle okullar kiliseye bağlı şekilde eğitim verir ve din adamlarının gözetimi altındadır. Okul uzun ve yoğun bir şekilde eğitim sistemine sahiptir. Hafta içi altı gün olan dersler, pazar günü olan kilisede verilen vaazlar ile birlikte  toplam yedi gün eğitim verir. Shakespeare ailesinin ekonomik durumu, eğitimi uzun süre tamamlayamayacağı sebebiyle William 14 yaşında okuldan ayrılır. Okulun sağladığı yoğun Latince dersleri sayesinde William dilini bir hayli sağlamlaştırarak, eserlerinde kullanacağı sade ama bir o kadar da süslü İngilizcenin temellerini atmıştır.

Şiddetle başlayan hazlar, şiddetle son bulurlar.

Ölümleri olur zaferleri, öpüşürken yok olan ateşle barut gibi.

Seveceksen ölçülü sev ki sevgin uzun sürsün;

çok hızlı giden de çok yavaş giden gibi geç varır hedefe.                                                                        

Romeo ve Juliet

Okulu bırakarak bir süre babasının yanında çalışır ve  ayrıyeten yazma denemelerine de başlar. Dış dünya ile yavaş yavaş ilgisi artmaya başlar ve aşık olur. Kendisinden 8 yaş büyük olan Anna Hathaway ile yakınlaşmaya başlar ve aralarındaki sevgi bağı gittikçe kuvvetlenir ardından Anna, Wiiliam’ın çocuğunu karnında taşımaya başlar. Plansız şekilde gelişen bu ani olay ile evliliğe karar verilir. Bu sevgililerden önce Shakespeare ve Hathaway ailesinin birbirlerini tanıdıkları fikri öne sürülür. Herhangi ciddi bir çatışma veya anlaşamamazlık olmadan evlilik için onay alınır. Ve böylece 1851 ya da 1852 yıllarında evlenirler. William Shakespeare kimdir? 

William Shakespeare kimdir : William Shakespeare Hayatı ve Nereli?

William ve Anna arasındaki ilişkinin iyi veya kötü şekilde olduğuna dair tarihçiler arasında anlaşmazlıklar vardır. Çoğunlukla W.Shakespeare’in eserlerinden yorum çıkarmaya çalışarak durumu ifade eder. Evliliklerinden 6 ay sonra ilk çocukları Susanna, ardından  1855’te Hamnet(Hamlet) ve Judith adlı ikiz çocukları dünyaya gelir. Fakat Shakespeare ailesinin çocukları bakımından şans yine onlara küser ve 11 yaşındaki Hamnet hayatını kaybeder.4 yıl ardından Shakespeare, oğlu için Hamlet kitabını yazar.

 

“Akıllarıyla değil ki, gözleriyle seviyorlar,
Onun için suçu değil, cezayı ağır bulurlar.”                                                                                                         Hamlet

10 yıl kadar bir süre içinde Shakespeare hakkında neredeyse hiçbir bilgi yoktur. Tıpkı geçmiş yılları gibi küçük rastlantı ve tahminlere dayanır. Bu süre zarfı içerisinde tiyatroya olan yönelimi hakkında maalesef büyük bir kayıp vardır ki tiyatroya nasıl başladığının bilinmemesi koca bir romanın ortasının bomboş olması ile eşdeğerdir. Tiyatroya kiralık oyuncu olarak başlaması ile girildiği söylenir. Fakat detaylı bir inceleme yapıldığında pek de değeri olmayan bir meslektir. Gün içinde çalıştığı vakit ile sonucunda kazandığı para asla birbirine yaklaşamaz durumdadır. Kiralık oyunculuğundan sonraki yazarlık aşaması da bilinmez. Fakat birçok sahnesinin 1552 yılında Londra‘da çoktan sahnelendiğini gösteren kayıtlar vardır.

Biz gölgeler, kusur işlediysek eğer,

Şöyle düşünün ve bizi hoş görün:

Bu hayaller görünürken sahnemizde,

Siz de biraz kestirdiniz yerinizde.                                                                                                                      Bir Yaz Gecesi Rüyası

 

1600’lü yıllarda salgın sorunlarından dolayı kapatılmaya çalışılan tiyatrolar belli bir düzen olmadan devam etmiştir. Kısa süre de olsa durağanlaşan tiyatroda halkın tanıdığı başrollük yapan tiyatrocular dışında pek fazla bildiği isim yoktur. Oyunculuk dışında da tiyatro yazarlığı halkın arasında görünmez bir sis gibi olmakla beraber oyun yazarlarının durumu bü süreçte bir hayli kötüleşmiştir.

Bir süredir kiralık oyunculuk ve oyun yazarlığı yapan William’a zarar vermekten ziyade dönem içinde ismini duyurarak ün kazandırır. Kraliçe’nin yanında büyüyerek gelişen, arkadaşları ile oluşturduğu Lord Chamberlain’s Men isimli topluluğu oluşturarak tiyatroya büyük anlam katar.

William’ın kendi içinde bulunduğu topluluktan ayrı bir şekilde parlaması, eserlerinde kullandığı alışılmadık olay ve kalemi ile bezediği diyalogların dili muazzam bir fark yaratır. William’ın topluluğu yönetmesi, aldığı destek ve yeteneği sayesinde büyük işler başararak yükselir. Ellili yaşlarda maddi olarak büyük gelirler elde etmeye başlayarak hedef noktasına ulaşır. Fakat bize göre olan süre kavramına göre mutluluğu uzun sürmez ve elli iki yaşında hayatını kaybeder. Belki o uzun süredir aradığı huzuru yaşıyor olduğundan son iki yılı, rüyalarına kattığı yeni renklerden birisi olmuştur.

Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni,

Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez.

Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini,

Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz,

Değil mi ki ayaklar altında insan onuru,

O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış,

Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru,

Ödlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş,

Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın,

Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene,

Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın,

Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen’ e,

Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama,

Seni yalnız komak var, o koyuyor adama.

William Shakespeare Kimdir? Yazımızı kaynak göstererek paylaşabilirsiniz. Onun dışında bizden izinsiz paylaşılmasını istemiyoruz.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Tarihi seven tarih araştırmaları yapan bir öğretmenim. Tarih öğretmeni değilim ancak tarihi çok seviyorum. Özgün tarihi bilgiler veren yazılar yazıyorum. Tarihsever herkesi de bu platforma bekliyorum. I just love history.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Yağmur Şakar dedi ki:

  İlham verici bi yazı olmuş✨🤍

 2. Yağmur şakar dedi ki:

  İlham verici bi yazı olmuş🍀✨

 3. Halid Asım Ertürk dedi ki:

  Elinize sağlık, gayet güzel olmuş.

 4. Ömer beyaz dedi ki:

  Gayet güzel bir yazı çalışması emek verilmiş begendim (BORÇLUSUN)

 5. Betül Gelmez dedi ki:

  İçerik açısından çok doyurucu bir yazı olmuş. Devamını bekleriz.

 6. Zeynep Balıkçı dedi ki:

  Güzel, başarılı ve öğretici bir metin olmuş tebrik ederim ❤️

 7. Azra dedi ki:

  Kelimelerin etkileyici bir şekilde kullanılmış olması ve araya koyulan alıntılar yazıyı sürükleyici, etkileyici kılmış. Çok beğendim. Son derece aydınlatıcı ve bilgilendirici. Elinize sağlık ❤️

 8. Mustafa Çağan dedi ki:

  Büyük çoğunluk tarafından bilinmeyen bir monu hakkında

 9. Mustafa Çağan dedi ki:

  Büyük bir çoğunluk tarafından bilinmeyen bir konu hakkında oldukça faydalı bir yazı olmuş. Başarılarınızın devamını dilerim efendim.

 10. Tolga Kangal dedi ki:

  Güzel bir bilgilendirme ve araştırma yazısı olmuş ancak bu tarz tarihi bilgileri irdeleyen yazılarına kaynak göstermelisin.

 11. Senem Kangal dedi ki:

  Sürükleyici bir araştırma yazısı olmuş. Devamını bekleriz