Türkler Neden Vatanlarını Terk Etti?

Proto-Moğolların egemen olduğu Orhun Türk boyları ile bu bölgedeki Türk boyları birbirlerini sıkıştırarak batıya doğru göç etmeye başladılar.

 

1027 yılında artan kıta baskısı sonucunda Türklerin batıya göçü büyük bir tufana dönüştü. Kaydır ve Kıpçak baskısıyla Oğuzlar da vatanlarını terk etti.

 

Şamani Peçenekler ve Oğuzlar, Doğu ve Orta Avrupa, Balkanlar; Müslüman Oğuzlar ise Maveraünne, Horasan ve diğerleri İslam ülkelerine göç ettiler.

1040 yılında Dandanakan’daki Oğuzlar – Selçuklu egemenliği altında – Gazneliler’i yenerek devletlerini kurdular.

 

Ancak Orta Asya’dan yüzbinlerce Türk, Moğol aşiretlerinin baskısıyla batıya göç etmeye devam ediyordu. Maveraünne-nehir bölgesi onlara yetmedi, bu yüzden yeni bir yurt aramaya başladılar. Neden Anadolu’ya geldiler? Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce Oğuzlar Azerbaycan, Güneydoğu Anadolu ve Irak’a gitmişlerdi.

 

Göktaş, Buka, Mansur ve Anasıoğlu yönetimi Türkmenler, Cizre ve Diyarbakır havayolları ile Musul’u ele geçirmelerine rağmen başarılı olamadılar ve Azerbaycan’a döndüler. Hayvan kitleleri için vatan ve otlak arayan Türkmenler, Büyük Selçuklu topraklarına gelmeye devam ediyor. Selçuklular, Türkmenleri mera kıtlığına neden olmamak için Anadolu’ya gönderdiler, Türkler Suriye ve Irak’a gidip yerleşseler bile ülkelerin iç bölgelerine girmediler.

 

İklim ve otlatma durumunun hayvanlarına uygun olmaması, Türklerin burada yoğun olarak yayılmasını engelledi. Claude Cohen’e göre Türklerin o bölgelerde  Arap çobanlar ve göçebeler olması ve iklimin o bölgelerdeki Türkler için uygun olmaması nedeniyle bu bölgelerde gerçek bir yerleşim kuramamasının nedeni.

 

ENGLİSH

Why did the Turks leave their homeland?

With the dominate Proto-Mongols to Orkhon in 924 of the Continents Turkish tribes in this region, they squeezed each other and began to migrate westward. As a result of increasing continental pressure in 1027 The migration of the Turks to the west turned into a great flood. Slide and With the Kipchak pressure, Oghuzs also left their homeland. You are reading turks homeland labeled article.

 

Shamanic The Pechenegs and the Oghuzs, Eastern and Central Europe, the Balkans; Muslim Oghuzs, on the other hand, to Transoxiana, Khorasan and others immigrated to Islamic countries. Oghuzs in Dandanakan in 1040- Under the rule of the Seljuks- they defeated the Ghaznavids and they established their state. However, hundreds of thousands Turks from Central Asia was continuing to migrate west with the pressure of the Mongolian tribes. Transoxiana-river region was not enough for them so they started looking for a new dormitory.

Why did they come to Anatolia?

Before the Great Seljuk State was established, Oghuzs had gone to Azerbaijan, Southeastern Anatolia and Iraq. Göktaş, Buka, Mansur and Anasıoğlu administration Turkmens, with Cizre and Diyarbakır airli Although they have captured Mosul, could not succeed and they returned to Azerbaijan.

 

Turkmens who were looking for a homeland and pasture for their animals masses continue to come to the Great Seljuk lands. Seljuks sent Turkmens to Anatolia to prevent them from causing scarcity of pasture.

 

Even if the Turks went to Syria and Iraq and settled down, they did not enter the inner regions of the countries. beacuse of the climate and the grazing situation is not suitable for their animals,prevented Turks from spreading intensely here.

 

According to Claude Cohen,the reason that Turks were not able to a real settlement on those regions because there were Arabish shepherds and nomads on those regions and the climate was not suitable for Turks on those regions.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Tarihi seven tarih araştırmaları yapan bir öğretmenim. Tarih öğretmeni değilim ancak tarihi çok seviyorum. Özgün tarihi bilgiler veren yazılar yazıyorum. Tarihsever herkesi de bu platforma bekliyorum. I just love history.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. bayzekk9a dedi ki:

    Guzel Makale olmuş Hocam eline sağlık.Belki birgün Gideriz Ötüken Yurtlarına.