Kavimler Göçü Nedir? Tarihi Açıdan Önemi Nedir?

Tarih boyunca gerçekleşen birçok olaylar neticesinde günümüzün sınırları ve medeniyetin gelişimi belirlenmiştir. Bu nedenle de tarihi olayları bilmek önem taşır. Geçmişte gerçekleşen olayları bilirsek günümüzde gerçekleşen olayların nedenini daha iyi anlar ve geleceğimizi şekillendirme şansına sahip olabiliriz. Bu yazımızda ilk çağın kapanıp Ortaçağın açılmasına kavimler göçü nedir? Araştırdık.

Kavimler Göçü Nedir? Kavimler Göçü Ne Zaman Oldu?

Kavimler göçü , Avrupa’ya yayılan büyük insan göçü olarak da adlandırılır. Kavimler göçü tarihi: M.Ö. 3 yüzyıl ile 4. Yüzyıl arasında gerçekleşen bu en büyük insan göçü iki dönem olarak karşımıza çıkar. Kavimler göçünün ikinci dönemi ilk dönemin devamı olarak da bilinmektedir. İlk dönem kavimler göçü yoğun biçimde sınır değişikliklerini kapsamakla birlikte Romalılar ve Hunlar arasında geçtiği bilinmektedir.

Kavimler Göçünün Nedenleri

İlk büyük kavimler göçü sırasında yer değiştiren ilk göçmenler, Hunlar, Slavlar, Bulgarlar tarafından batıya doğru gitmeleri sağlanan Gotlar, Anglo Saksonlar, Vandallar ve Cermen kabileleridir. İkinci dönem sonunda da devletleşmeden önce ilk kurulan topluluk İskitlerdir. Bu arada Orhun Kitabelerinin de sosyal devlet anlayışını ve ilk Türk devletini gösteren bir yazıt olduğunu da unutmadan ekleyelim. İkinci kavim göçü ise Kuzey Afrika, Anadolu ve Avrupa’daki büyük değişimlere neden olmuştur.

kavimler göçü

İlk kavimler göçünün yayılım bölgesi

İlk kavimler göçünün yayılım bölgesi batıya ve Avrupa’ya doğru yönelim göstermiştir. O zamanlarda Ostrogot – Vizigotlar Karadeniz’in kuzeyinde yaşarlarken Hun, Slavlar tarafından göç etmeye zorlanınca Vandallar, Geomenler vb. birkaç kavimle birlikte Avrupa’ya doğru kalabalık ve dalgalar şeklinde ilerleyip yeni bir yaşam alanı bulma yoluna gitmişlerdir. Tam da bu sırada Avrupa’da Roma İmparatorluğu bulunuyordu. Üstelik en büyük devlette oydu. Ostrogotlar İtalya ‘ya doğru ilerlerken, Vizigotlar İspanya’ya, Vandallar Kuzey Afrika’ya doğru yöneldiler. Franklar Fransa’ya, Germenler Kuzey Avrupa’ya yönelmişlerdir. Doğal olarak bu kendilerine yeni bir alan bulma ilerleyişi, Avrupa’da hızlı bir biçimde sosyal, kültürel, siyasi ve dini değişim bir yaşanmıştır.

İlk kavimler göçü sonuçları

Bu kadar büyük bir değişimin sonuçlarının olmaması beklenemez bir durumdur. İlk kavimler göçünün sonuçları aşağıda gibi sıralanabilir.

  • İlk çağ kapanmış ve Orta çağ başlamıştır ve feodalite rejiminin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
  • Zamanın en büyük devleti Roma imparatorluğu ikiye ayrılarak Batı Roma ve Doğu Roma İmparatorluğu adını almıştır.
  • Avrupa bölgesi yüzyıla yakın bir süre boyunca karışıklar yaşamaya devam etmiştir.
  • Barbar kavimler birbiriyle ve aynı zamanda Romalılarla kaynaşmış ve bu sayede yeni milletler ortaya çıkarak Avrupa’nın etnik yapısını oluşturmada etkili olmuştur.
  • Hristiyanlık hızla yayılarak Ortaçağ’ a damgasını vurmuştur.

 

 

 

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Tarihi seven tarih araştırmaları yapan bir öğretmenim. Tarih öğretmeni değilim ancak tarihi çok seviyorum. Özgün tarihi bilgiler veren yazılar yazıyorum. Tarihsever herkesi de bu platforma bekliyorum. I just love history.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. kavimler göçü Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.