İnkalar Kimdir – İnkalar Ne Zaman Yaşadı – İnkalar Türk mü? İnka Medeniyeti

İnka Medeniyeti Doğuşu – İnkalar kimdir

Ant dağarının yüksek kesimlerindeki vadilerde yaşamış ve 12. ve 16. YY arasında büyük bir imparatorluk kurmuş olan Güney Amerika yerli halkıdır. 16. Yüzyılda İspanyollar bölgeyi işgal etmeden önce ortalama 5 ile 10 milyon nüfusu olan, çok iyi teşkilatlanmış olan bu imparatorluk, 14. ve 15. YY’da güçlenerek topraklarını bugünkü Bolivya, Peru, Ekvator, Arjantin ve Şili’nin bazı bölümlerini içine alacak kadar genişletti. Bu imparatorluğun organizasyon yeteneği oldukça gelişmiştir. İnkaların etkileri bugünkü Arjantine kadar bile yayılmış çok geniş alana yayılmış bir imparatorluktur. Bugünkü koşullarda kıyaslayacak olursak Avrupa’nın Kuzey ucundan sicilya arasındaki mesafe kadar kapsamlıdır. Kültürel ve ekonomik başkentleri Cuscodur. İnkalar kimdir?

İnkalar kimdir

İnkalar Ne Zaman Yaşadı?

İnka, ilk olarak MS 12. yüzyılda Andes bölgesinde ortaya çıktı ve yavaş yavaş imparatorlarının askeri gücü sayesinde büyük bir krallık inşa etti. Tawantinsuyu olarak bilinen İnka eyaleti, Ekvador’un kuzeyini Şili’nin merkezine kadar uzanıyordu ve zirvede 100’den fazla farklı etnik gruptan 12 milyon kişiden oluşuyordu. İyi tasarlanmış tarım ve yol sistemleri, merkezi bir din ve dil ile birlikte, uyumlu bir devletin korunmasına yardımcı oldu. İnkalar, güçlerine rağmen, 1572’de devasa imparatorluklarının son kalesi olan İspanyol işgalcilerin hastalıkları ve üstün silahlarıyla çabucak bunaldılar.

İnka, ilk olarak MS 12. yüzyılda bugün güneydoğu Peru’da ortaya çıktı. Kökeni mitlerinin bazı versiyonlarına göre, bunlar, oğlu Manco Capac’ı Dünya’ya üç mağaranın ortasından gönderen güneş tanrısı İnti tarafından yaratıldı. Paccari Tampu köyü. Erkek kardeşlerini öldürdükten sonra Manco Capac, 1200 civarı Cusco yakınlarındaki verimli vadiye yerleşmeden önce kız kardeşlerini ve takipçilerini vahşi doğada yönetti.

İnkalar, dördüncü imparatorları Mayta Capac’ın saltanatı ile topraklarını genişletmeye başladı. Ancak, sekizinci imparator Viracocha Inca 15. yüzyılın başlarında kontrolü ele geçirene kadar gerçekten genişleyen bir güç haline gelmediler. İki amcasının askeri yetenekleriyle desteklenen Virakoça İnka, güneyde Ayarmaca krallığını mağlup ederek Urubamba Vadisi’ni ele geçirdi. Ayrıca fethedilen topraklarda barışı sağlamak için askeri garnizon bırakma İnka uygulamasını kurdu.

Rakip Chancas 1438 dolaylarında saldırdığında, oğlu Cusi Inca Yupanqui Cusco’yu başarıyla savunduğu sırada, Viracocha Inca askeri bir karakola çekildi. Pachacuti unvanını alan Inca Yupanqui, İnka’nın en etkili hükümdarlarından biri oldu. Onun askeri kampanyaları, krallığı Titicaca Havzasının güney ucuna ve Cajamarca ve Chimu krallıklarına tabi olmak için yüzlerce mil kuzeye doğru genişletti.

İnka eyaleti Tawantinsuyu’nun genişleyen erişimi stratejik lojistik hususları harekete geçirdi. Pachacuti Inca Yupanqui’nin, bir etnik gruptan bir ayaklanma olasılığını ortadan kaldırmak için zorunlu yeniden yerleşim emrini veren ilk İnka imparatoru olduğuna inanılıyor. Buna ek olarak, yöneticilerin seleflerinin mülklerini miras almasının engellendiği uygulamayı kurdu, böylece ardışık liderlerin yeni toprakları fethetmesini ve yeni servet biriktirmesini sağladı.

Pachacuti Inca Yupanqui, çabalarını imparatorluğun merkezi olan Cusco’yu güçlendirmeye odakladı. Şehri koruyan devasa kale olan Sacsahuaman’ı genişletti ve nehirleri kanalize ederek ve karmaşık tarım terasları oluşturarak geniş bir sulama projesine başladı.

Tawantinsuyu, 12 milyonluk nüfusu arasında 100’den fazla farklı etnik gruptan oluşmasına rağmen, iyi gelişmiş bir toplumsal yapı, imparatorluğun sorunsuz çalışmasını sağladı. Yazılı bir dil yoktu, ancak bir Quechua biçimi birincil lehçe haline geldi ve quipu olarak bilinen düğümlü kordonlar tarihsel ve muhasebe kayıtlarını takip etmek için kullanıldı. İnsanların çoğu mısır, patates, kabak, lama, alpaka ve köpeklerle ilgilenen ve kamu emeği yoluyla vergi ödeyen kendi kendine yeten çiftçilerdi. Yaklaşık 15.000 mil uzunluğundaki bir karayolu sistemi, günde 150 mil hızla mesaj iletme yeteneğine sahip röle koşucuları ile krallığı çapraz olarak aştı.

İnkalar kimdir ? İnkaların Dini

İnka dini, İnti’yi de içeren bir tanrı panteonuna odaklanıyordu; Virakoça adlı bir yaratıcı tanrı; ve yağmur tanrısı Apu Illapu. Cusco’da çevresi 1.200 fitten fazla ölçülen devasa bir Güneş Tapınağı da dahil olmak üzere, krallık boyunca etkileyici tapınaklar inşa edildi. Güçlü rahipler, çoğu durumda hayvan kurban etmeyi gerektiren hastalıkları teşhis etmek, suçları çözmek ve savaşın sonuçlarını tahmin etmek için kehanete güveniyorlardı. Önceki imparatorların mumyalanmış kalıntıları da kutsal figürler olarak görülüyor ve törenlerde altın ve gümüş depolarıyla dolanıyordu.

Topa Inca Yupanqui 1471’de tahta çıktığında imparatorluğun güney sınırını günümüz Şili’sindeki Maule Nehri’ne itti ve her eyaletin kadınlara ünlü askerler için tapınak bakireleri veya gelinler olarak hizmet etmelerini sağlayan bir vergi sistemi kurdu. Halefi Huayna Capac, Ekvador ve Kolombiya arasındaki mevcut sınır olan Ancasmayo Nehri’ne kadar başarılı kuzey seferlerine başladı.

İspanyollar Geliyor

İnkalar ve İspanyollar Arasındaki Savaş

Bu arada, İspanyol kaşiflerin gelişi çoktan devletin çöküşünü tetiklemişti. İspanyollar çiçek hastalığı gibi yabancı hastalıkları taşıdı ve Huayna Capac’ı ve seçtiği halefini 1525 civarında öldürmeden önce nüfusun büyük bir kısmını yok etti. Bu, imparatorların iktidar için savaştığı gibi bir iç savaşı ateşledi ve Atahualpa sonunda yarısını geride bıraktı. kardeş, Huascar, tahtı ele geçirmek için.

İnka zenginliğinin hikayelerine hayran olan İspanyol fatih Francisco Pizarro, Atahualpa’yı onuruna olduğu varsayılan bir akşam yemeği için buluşmaya davet etti ve Kasım 1532’de imparatoru kaçırdı. Atahualpa ertesi yaz idam edildi ve İspanyollar yerel halktan çok daha fazla sayılsa da, onlar 1533’ün sonlarında üstün silahlarıyla Cusco’yu kolayca yağmaladı.

Barışı korumaya çalışan İspanyollar, Manco Inca Yupanqui adında genç bir prensi, 1536’daki şevkli bir isyan sırasında geri tepen bir hamle olarak kukla kral olarak yerleştirdiler. Ancak, Manco Inca Yupanqui ve adamları sonunda orman köyüne çekilmek zorunda kaldılar. 1572 yılına kadar imparatorluğun son kalesi olan Vilcabamba.

İnka’nın tek yazılı anlatıları yabancılar tarafından yazıldığı için mitolojisi ve kültürü, eğitimli hikaye anlatıcıları tarafından birbirini takip eden nesillere geçti. Varlığının izleri esas olarak şehirlerin ve tapınakların kalıntılarında bulundu, ancak 1911’de arkeolog Hiram Bingham , bu büyük Kolombiya Öncesi devletinin gücünü ve yeteneklerini yansıtan muhteşem taş yapıları olan Machu Picchu’nun bozulmamış 15. yüzyıl dağ zirvesi kalesini keşfetti .

İnkalar Türk mü?

İnkaların Türk olduğu konusunda çeşitli asılsız haberler yayılmakta. Millet olarak o türk mü bu türk mü gibi soruları bırakıp kendi medenieyetimiz ile ilgili araştırmalar yapmalıyız. Bilimsel olarak İnkaların türk olduğuna dair bir tane bile kanıt yok. Varsayımlarla yola çıkmamalıyız. Her yazılan bilgiye de inanmamalıyız.

İnka Medeniyeti – Sonuç

Ünlü yazar Edvardo Galeano’nun dediği gibi damarları kesilmiş bir Latin Amerika var. Çok güzel bir kitabı vardı Latin Amerika’nın kesilmiş damarları adında. Bu damarlar kesildiği için ne yazık ki Latin Amerika’nın kaderi hiç değişmedi. Geçmiş dönemde İnka Medeniyeti tabi ki yaşananlar konusunda bilim insanları da dahil çok bilgimiz yok ama Güneş’in Çocuklarının diyarıydı İnkalar Diyarı. Neler oldu bitti. Mutlaka katliamlar oldu istilalar oldu. Tıpkı Mayalar Olmekler arasındaki çatışmalar bu diyarlarda da yaşandı. Fakat istilacı İspanyollar ile bu medeniyetin damarlarının kesildiği kesin. Çünkü sömürgecilik anlayışı dünyanın dört bir yanında hep var ve izlerini görüyoruz.

İnka Medeniyetinin Başkenti ile İlgili Bilgiler

Cusco güneşin çocuklarının başkentidir. İspanyollar geldiklerinde kendilerine göre bir değişim yaptılar.

Mimari değişti ancak yaşam tarzı değişmedi. Çünkü Latin Amerika’da yaşayan toplumların fizikleri çok benzerdir. Yedikleri içtikleri de belli. Sömürgeciler geldiklerinde ilk olarak altını gümüşü talan ettiler. Ardından kendi izlerini bırakan mimari değişimle devam ediyorlar. Cusco çok ilginç bir yer. Korunmuş bir İnka Mimarisi mevcut. Sömürgeci anlayışa yapılan mimaride varlığını sürdürüyor. İnkaların torunlarını güneşin çocuklarını sokaklarda dolaşırken görebilirsiniz. Lamaları her yerde görebilirsiniz. Lamalar İnka toplumunda bizde nasıl koyu kuzu yaygınsa Lamalar ve farklı bir versiyonu olan lapaka adı verilen hayvanları görmeniz mümkün.

Cusco başkenti ama onu gizemli yapan Machu Picchu’da yatıyor. Tepelerin üzerinde yer alıyor. 400 yıl ormanlarla kaplı olduğu için keşfedilememişti. Cusco’dan tren yolculuğuyla Machu Picchu’ya gidebilirsiniz. Tren geçmişte bizdeki Kurtalan Expresine benzemektedir. Burada neler satılır? Öncelikle yerel meyveler yerel besinler yerel yemekler mücevherler el sanatları gibi şeyler satılıyor.

Yazımızı beğendiyseniz Truva Savaşı ile ilgili olan bu yazımı da beğenebilirsiniz.

etiketler: inkalar kimdir,inkalar ne zaman yaşadı, inkalar türk mü, inka medeniyeti

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Tarihi seven tarih araştırmaları yapan bir öğretmenim. Tarih öğretmeni değilim ancak tarihi çok seviyorum. Özgün tarihi bilgiler veren yazılar yazıyorum. Tarihsever herkesi de bu platforma bekliyorum. I just love history.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Bu yazıya yorum yazın.

    Unutmayın, düşünceleriniz başkalarına yararlı olabilir.